Pouhá regulace vytápění nestačí

Datum 24.10.2023

Foto: HDL

Systém IQRC byl vyvinut pro bezdrátovou zónovou regulaci vytápění velkých budov jako jsou školy, administrativní budovy, ale i průmyslové haly. Na stávající teplovodní radiátory se namontují bezdrátové motorové termostatické hlavice, místnosti se osadí regulační jednotkou, která monitoruje a zaznamenává teplotu a ovládá motorové hlavice v souladu s předefinovanou požadovanou teplotou pro daný časový úsek.

Z praxe, kdy je systém IQRC instalován řádově již ve 100 objektech za cca 10 let, je nezávisle ověřeno, že prokazatelně přináší svým uživatelům úspory na vytápění ve výši 20-30 %. Nároky uživatelů a vývoj cen energií však přiměly systém IQRC doplnit i o další funkce.

Majitele, investora nebo správce nájemních budov bude jistě zajímat možnost rozúčtování nákladů na vytápění na jednotlivé nájemníky. Souběžně umožňuje systém IQRC začlenit i podružné měření spotřeby elektrické energie, teplé a studené vody aj. na základě odečtů z příslušných měřičů. Tím získává správce budovy, která je provozovaná převážně jako nájemní, ucelený systém pro správu a rozpočet energií.

Další přidanou funkcí je měření čtvrthodinového maxima a možnost řízení odběru elektrické energie v souladu s tímto parametrem. Větší budovy mají většinou smlouvy na odběr elektrické energie, která nesmí přesáhnout určitou maximální hodnotu za 15 min., tzv. čtvrthodinové maximum. Systém IQRC umožňuje řízení čtvrthodinového maxima tak, aby nedocházelo k jeho překračování, a tím penalizaci ze strany dodavatele elektrické energie.

Systém IQRC je navíc otevřený i k doplnění dalších funkcí pro integraci s již instalovanými systémy v budově, např. klimatizačními jednotkami a centrálně je řídit. Systém v České republice nabízí společnost HDL Automation s.r.o.

www.iqrc.info
www.hdl-automation.cz

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář