Měřící transformátory MBS

Datum 25.03.2024

Foto: GHV Trading

Výhradním zástupcem firmy MBS AG pro Českou republiku a Slovensko je firma GHV Trading, spol. s r. o., Brno, která zajišťuje dodávky kompletního sortimentu těchto měřicích transformátorů proudu používaných v rozvodných zařízení nízkého napětí.

Společnost GHV Trading, spol. s r. o., Brno od roku 1991 úzce spolupracuje se společností MBS AG, která je dlouhodobě lídrem na trhu s proudovými transformátory a měřením. Byla založena před více než 40 lety a stanovila si za cíl špičkovou kvalitu a zpracování v Německu – jednoduše vyrábět “Made in Germany”. To je to, co odlišuje MBS AG. Každý den dbají na kvalitu. Každý jednotlivec je součástí cíle – úspěšně vyvíjet vysoce kvalitní produkty. Všichni zákazníci z toho profitují. Pro všechny různé požadavky aktivně vyvíjí individuální produkty – ve špičkové kvalitě. V GHV Trading, spol. s r. o., Brno máme skladem cca 8000ks těchto kvalitních transformátorů, které jsme připraveni okamžitě expedovat zákazníkům.

Tyto transformátory jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí se jmenovitými proudy do 7 500 A. Transformátory splňují požadavky ČSN EN 60044-1, zahraničních norem a mezinárodních doporučení DIN VDE 0414/1, DIN 42600 a DIN EN 60044/1.

Výrobní sortiment zahrnuje různé typy měřicích transformátorů proudu: 

 • WSK – závitové pro primární proudy 1 až 150 A,
 • ASR – násuvné s kruhovým otvorem pro primární proudy 30 až 600 A,
 • ASK – násuvné pro primární proudy 30 až 7 500 A,
 • CTB – novinka násuvné s certifikátem UL pro primární proudy 50 až 2 500 A,
 • KSU, SUSK – sčítací transformátory pro připojení dvou až osmi primárních obvodů,
 • ASRD – třífázové transformátory,
 • KBU – násuvné s rozebíratelným jádrem,
 • SASR, SASK – jisticí transformátory proudu. 

Standardní hodnoty jmenovitého sekundárního proudu transformátorů jsou 1 nebo 5 A.

Pro měření jsou stanoveny třídy přesnosti 1 a 0,5, pro účtování elektrické energie musí být třídy přesnosti: 0,5, 0,5S nebo 0,2. Transformátory určené pro jisticí obvody jsou třídy 5P nebo 10P.

Transformátory jsou zapouzdřeny v plastovém krytu ze samozhášivého polykarbonátu svařeného ultrazvukem. Použitý materiál odpovídá tepelné třídě E. Svorky sekundárního vinutí jsou osazeny dvěma poniklovanými šrouby M5 × 10 pro připojení vnějších obvodů vodiči o průřezu max. 10 mm2 a vybaveny integrovanými krytkami.

K transformátorům připojeným k elektroměrům určeným pro účtování elektrické energie se dodávají plastové krytky umožňující zaplombovat svorky sekundárního vinutí.

Technické parametry transformátorů: 

 • jmenovitý primární proud I1N = 1 až 7 500 A, 
 • jmenovitý sekundární proud I2N = 5 A nebo 1 A, 
 • třída přesnosti: 1; 0,5; 0,5S; 0,2; 5P; 10P, 
 • jmenovitý krátkodobý proud Ithn 60× I1N (1 s), 
 • jmenovitý krátkodobý proud Idyn 2,5× Ithn (závitové provedení), 100 kA (násuvné provedení), 
 • maximální provozní napětí 0,72 kV (transformátory CTB 1 kV), 
 • zkušební napětí 3 kV, 
 • jmenovitá frekvence 50 Hz, 
 • zvláštní provedení (na vyžádání) „tropické“ nebo pro zvýšené mechanické namáhání, 
 • nadproudové číslo FS 5 do 1 500 A, FS 10 od 1 600 A, 
 • provozní teplota –5 až 40 °C. 

V posledních letech se výrazně zvýšil podíl vyrobené elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Nejčastěji se setkáváme s elektrárnami větrnými, fotovoltaickými, na biomasu a vodními, kde na rozdíl od klasických jaderných nebo uhelných elektráren nejsou použity čistě synchronní generátory, nýbrž frekvenční měniče, resp. střídače, a to znamená, že energie na jejich výstupu nemá čistě sinusový průběh. Spotřeba energie se stává transparentní a automatizované reporty umožňují rychlé rozhodování a přizpůsobování procesů bez překročení energetických špiček. Umožňují přesně monitorovat energetické toky, a tím využít potenciál úspor. 

Jiří Formánek,
GHV Trading

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář