Požárně odolné kabelové trasy

Datum 26.10.2017

Naplnění těchto požadavků je možné použítím elektroinstalačních příchytek a krabic s požární odolností.

Technické parametry těchto prvků musí odpovídat parametrům budované normované trasy podle klasifikace požární odolnosti např. P 90-R, E 90 apod.

Co si představit pod pojmem „normovaná trasa“?

Jedná se především o certifikovanou požární trasu, která splňuje požadavky na funkční schopnost kabelového systému podle vyhlášek a norem. Ve vyhlášce 23/2008 resp. ZP-27/2008 jsou přesně definovány požadavky, jak má tato trasa vypadat a co musí splňovat. Tyto trasy jsou požadovány zejména pro systémy elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu, v objektech veřejných staveb a v budovách s vyšší koncentrací osob.

Kabelová trasa s funkční schopností při požáru musí být zhotovena z certifikovaných:

  •  požárně odolných kabelů
  •  požárně odolných systémů nosných prvků (příchytek, žlabů nebo roštů)

Všechny uvedené prvky musí společně projít náročnými zkouškami podle přesně definovaných zkušebních předpisů.

Pro zhotovení certifikované kabelové trasy s funkční schopností při požáru, tedy nelze použít jakýkoliv, byť certifikovaný kabel s požární odolností a uložit jej do jakéhokoliv, byť certifikovaného kabelového žlabu. Vždy je nutné použít kabely a nosné prvky, které spolu prošly funkčními zkouškami a byly společně certifikovány. Tyto informace jsou obvykle uvedeny v katalogových listech jednotlivých výrobců.

Pro certifikované kabelové trasy s jedním nebo dvěma kabely je vhodné použít příchytky s turbo-šroubem. Jejich snadná a rychlá instalace, cenová dostupnost a univerzálnost použití výrazně snižuje celkové náklady na realizaci kabelových tras s funkční schopností při požáru.

Nabídka prvků pro certifikované trasy:

Výhody prvků HL systému
Využitím celého sortimentu požárně odolných příchytek a krabic docílíte:

  • rychlé a snadné instalace kabelových tras
  • úspory instalačních nákladů
  • splnění legislativních požadavků na provedení normovaných kabelových tras
Společnost ABBAS, a.s. je dodavatel bezpečnostních technologií s přidanou hodnotou v podobě kvalifikovaného poradenství a doplňkových služeb. Jsme česká společnost působící na trhu od roku 1995. Naším posláním je být spolehlivým partnerem v oblasti bezpečnostních technologií a pomáhat zvyšování úrovně bezpečnosti osob a majetku. Naše strategie se zaměřuje na kvalitu dodávaných technologií a poskytovaných služeb. Své obchodní aktivity stavíme na precizní technické a konzultační podpoře našich zaměstnanců. Společnost ABBAS, a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2009 a členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA).
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář